Algemene voorwaarden

In de Algemene voorwaarden staan jouw rechten en plichten én die van ons. De voorwaarden zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast.

  • Algemene voorwaarden buitenschoolse opvang
  • Leveringsvoorwaarden buitenschoolse opvang
  • Algemene voorwaarden gastouderbureau
  • Bemiddelingsvoorwaarden gastouderbureau