De kinderopvang en het basisonderwijs is van 16 december 2020 gesloten tot en met tenminste 7 februari 2021. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij Amfiera of de eigen gastouder en school (tijdens de schooltijden) voor noodopvang.
Let op: gastouderopvang is wel -in tegenstelling tot het begin dit jaar- wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.
 

Noodopvang

Vanaf 16 december a.s. tot en met 17 januari 2021 en tevens in de kerstvakantie bieden wij noodopvang aan op onze vestiging in Geesbrug

Voor wie geldt er noodopvang?

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
Noodopvang bij Amfiera is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders, die een contract hebben bij 1 van onze vestigingen en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werk je in een cruciaal beroep en wil je tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra  opvang, neem dan eerst contact met ons op!

afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers en gastouders moeten onderling wel min. 1.5 meter afstand houden.

Wij adviseren ouders om hun kind bij de deur van de gastouder af te zetten en niet naar binnen te gaan.

Protocol kinderopvang blijft van kracht!