Gastouderbureau

Wij zijn trots dat we jullie mochten bemiddelen

We willen jullie graag informeren over een moeilijke, maar een weloverwogen beslissing. We zullen per 1 januari 2022 stoppen met ons gastouderbureau.

De afgelopen anderhalf jaar zijn wij door de COVID19 zowel gastouders als vraagouders kwijt geraakt. Uiteraard mede door de opgelegde maatregelen vanuit de overheid, om ieders gezondheid te waarborgen. De beslissing om te stoppen vinden wij heel jammer, vooral omdat we in de afgelopen tijd met ouders en vraagouders een hechte band hebben opgebouwd. Na bijna 7 jaar onze volledige aandacht en energie te hebben gestoken in het gastouderbureau, is het na de afgelopen periode duidelijk geworden, dat het ons steeds meer energie kost om de kwaliteit van onze service te waarborgen. Daarnaast stoppen er steeds meer gastouders en wegen de kosten niet meer op tegen de baten. Wij kiezen daarom ervoor om de focus te leggen op onze eigen BSO vestigingen en onze nieuwe KDV & BSO vestigingen die gepland staan voor 2022.

Uiteraard laten we jullie niet zomaar vallen en daarom hebben wij met Claudette Tissink (eigenaresse gastouderbureau TisKidz) overlegt, dat zowel gastouders als ouders over kunnen stappen naar TisKidz.
Zij willen jullie graag verder helpen en bemiddelen. Uiteraard ben je niet verplicht om over te stappen en kun je je ook laten bemiddelen door een ander gastouderbureau.  Wij hopen dat we jullie afgelopen jaren goed hebben kunnen bemiddelen en wensen alle ouders en gastouders succes met de (eventuele) overstap.

De gezondheid is het belangrijkste momenteel, let dus goed op elkander!
Met warme groet,

Melanie & Dave Dagelet
Cynthia Kuiper

Belangrijk!

Wij zullen per 1 januari 2022 stoppen, jullie overeenkomst wordt daarmee beëindigt.

Wat betekend dit voor jou?

Wij hebben met TisKidz afgesproken, dat zij graag helpen bij een overstap naar hun (bemiddeling) met jouw gastouder. Voor vragen mag je contact opnemen met Jannie of aanmelden via www.tiskidz.nl.

Wij zullen vanaf 15 januari 2022 geen nieuwe facturen van december meer versturen, dus de gastouder moet uiterlijk vóór 10 januari 2022 haar uren laten goed keuren aan de ouders. Wij zullen uiterlijk tot 30 januari 2022 de uitbetalingen regelen aan de gastouder. Vanaf februari is de Stichting beheer en incasso geldmiddelen Amfiera opgeheven en is het niet meer mogelijk om vergoedingen te ontvangen of door te storten. De gastouder dient daarom zorg te dragen voor een tijdige aanlevering van de gemaakte uren in december 2021 (voor 10 januari 2022). De ouders dienen zorg te dragen dat uiterlijk 30 januari 2022 de vergoeding op onze rekening staat.

Contactgegevens bemiddelingsmedewerker TisKidz:

Jannie van den Doel – regio Drenthe en Overijssel
jannie@tiskidz.nl
0622882515