Wat is het Landelijk Register Kinderopvang LRK?

In het LRK staan alle gastouderbureaus, gastouders en kindercentra die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. De controle is toegewezen aan de GGD in de desbetreffende provincie

Kinderopvangtoeslag gekoppeld aan LRK

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet je gebruikmaken van een kinderopvangvoorziening die in het LRK staan. De Belastingdienst controleert dit.

Gemeente verantwoordelijk voor registratie

De gemeenten zorgen voor de registratie van kinderopvangorganisaties.
Ze zijn verantwoordelijk voor de juiste informatie in het LRK.

Ook Amfiera wordt jaarlijks getoetst op de wettelijke eisen en deze inspecties zijn openbaar op het lRK: bekijk hier alle inspectierapporten van Amfiera

Landelijk Register Kinderopvang

Op deze website vindt je de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang  geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

Ieder kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door de ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

Personenregister (PRK)

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Tevens moet Iedereen die in het PRK worden ingeschreven in het bezit zijn van een geldig Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Iedereen wordt continu gescreend in het Personenregister Kinderopvang. De houder van de kinderopvangorganisatie is verantwoordelijk voor de inschrijving en koppeling. Als dit niet tijdig gebeurt, kan de gemeente een eventuele boete geven.

Wie staan ingeschreven?

  • bestuurders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
  • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
  • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren: Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden minimaal een halfuur tijdens opvanguren op de locatie is. Bijvoorbeeld de schoonmaakster of de buurvrouw die tijdens opvanguren op bezoek komt.
Scroll naar boven