Goede zorg voor de allerkleintste

Iedereen is welkom!

Ons kindcentrum biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar in Geesbrug en (directe) omgeving. Wij helpen graag mee hun talenten te ontdekken en tevens bieden wij de kinderen een veilige plek met een fijne sfeer. Wij stimuleren kinderen in hun ontwikkeling, maar verder kan iedereen zichzelf zijn en doen wat ze het liefs doen.

Vertrouwde omgeving

Ons kinderdagverblijf is een veilige en vertrouwde omgeving in een huiselijke sfeer. De kinderen kunnen samen bij ons op ontdekkingsreis Het kinderdagverblijf is het gehele jaar op iedere doordeweekse dag geopend van 06.30 uur in tot 18.00 uur.

Lekker veel spelen

Bij ons kinderdagverblijf hebben wij een heerlijke ruimte om zowel binnen, maar vooral ook buiten te spelen (bij goed weer). Zo kan je lekker spelen in de zandbak of speelhuisje of met onze modderkeuken. Voor ieder wat wils.

Service

Naast kinderdagopvang is het ook mogelijk om gebruik te maken van (BSO) vakantieopvang tijdens de schoolvakanties. Zo kunnen ook oudere broertjes en zusjes bij ons terecht. Door de kinderen activiteiten aan te bieden, kunnen ze spelenderwijs leren en groeien; het hele jaar door.

Zorg en geborgenheid

Juist voor jouw kleintje is er één ding van groot belang: de zorg voor een veilige omgeving, en de geborgenheid liefde die door ons wordt gegeven

De ontwikkeling

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van je kind. Je kind wordt namelijk opgevangen door professionals die je kind zo goed mogelijk proberen te motiveren en stimuleren met leeftijds gerichte activiteiten.

Goede basis voor later

Wij bieden een leerrijke omgeving met pedagogische professionals, die vanuit de behoefte van het kind, structuur en uitdaging bieden. Of je nu vaste dagen of flexibele opvang nodig bent; bij ons is er veel mogelijk!

baby, mother, infant-821625.jpg

Kwaliteitsdocumenten

De GGD houdt jaarlijks toezicht op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouder(bureau)s binnen de regio. Deze toezichtbezoeken vinden aangekondigd en onaangekondigd plaats.

In het pedagogisch beleidsplan staan de pedagogische visie van de onze kinderopvang. Onze pedagogisch medewerkers moeten zich aan dit plan houden.

Veiligheid- en gezondheidsbeleid gaat over hoe onze kinderopvang de kinderen beschermt tegen risico’s. Hierin staat o.a. beschreven hoe wij de ruimtes veilig houden en de afspraken over hygiëne op de locatie.