Kinderdagverblijf Geesbrug

Wij vinden dat kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar dichtbij huis goed geregeld moet zijn. Heb jij ook behoefte aan kinderopvang KDV en/of BSO? Neem dan gerust contact met ons op

Samen groeien vanuit de eigen kracht

Wil je alvast een plekje reserveren of ben je al overtuigt?

Kinderdagverblijf veilig en vertrouwd dichtbij huis

De kinderen zijn de hele dag op één vertrouwde plek. Ze zien dezelfde gezichten, waardoor ze zich er sneller thuis voelen. Wij hebben een nauwe en goede samenwerking met de Wegwijzer. En dat komt de ontwikkeling van het kind weer ten goede.

De locatie

Bij Amfiera wordt jouw kind opgevangen in een omgeving die zowel veiligheid als geborgenheid biedt; een omgeving waar jouw kind zich op eigen wijze en eigen tempo kan ontplooien. Voor oudere kinderen is het spelen met vriendjes belangrijker dan een vaste groep, vaste ruimtes en een vast dagritme. Ouderen kinderen kunnen heel goed hun vrije tijd zelf invullen, ontplooien en eigen initiatieven nemen.

De eerste keer

Voor veel kinderen en ouders is het best spannend om naar het KDV of BSO te gaan, zeker in het begin. Een andere omgeving. Het is onze taak om kinderen een veilig gevoel te geven. Kinderen zijn immers van onschatbare waarde.

Meer dan alleen opvang bieden

Kinderen vangen wij op in een sociale omgeving en dit bevordert onder andere de taalontwikkeling. Bij ons op de opvang kunnen kinderen leren vanuit hun eigen kracht.

Iedereen is welkom! Ons kindcentrum biedt opvang aan kinderen van o tot 13 jaar in Geesbrug en (directe) omgeving. Wij helpen graag mee om hun talent te ontdekken en tevens bieden wij de kinderen een gezellige plek in een  veilige omgeving met leuke activiteiten. Wij stimuleren kinderen in hun ontwikkeling, maar bij ons kan iedereen lekker ravotten op onze natuur ingerichte buitenruimte of lekker voetballen op voetbalveld. Tevens kan het kind zich even terugtrekken in het relaxhoek of lekkere creatief knutselen.

 • Plezier maken
 • Spelen & bewegen
 • Lekker en gezond eten
 • Knutselen
hand-drawn-arrow-pink-min.png

Bij Amfiera staan we voor

 • Veiligheid & geborgenheid
 • De wereld ontdekken
 • Vertrouwd gezicht
 • Elke dag vers fruit
 • Lekker veel buiten spelen

Onze locatie voldoet aan de wettelijke normen conform de Wet Kinderopvang en Wet IKK

Jaarlijkse controle GGD

Amfiera staat in het LRK en daarom ontroleert een GGD-inspecteur ieder jaar of wij aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen. De GGD-inspecteur komt langs zonder dat eerst te melden en controleert onder meer op onze:

 • pedagogische praktijk
 • beroepskracht-kindratio
 • groepsgrootte
 • beroepskwalificaties
 • verklaringen omtrent gedrag (VOG)
 • Koppelingen in het personenregister

Kwaliteitszorg bij Amfiera

Bij de kwaliteitszorg van Amfiera werken wij constant en doelgericht aan kwaliteitsverbetering van de opvang. In de 'Wet kinderopvang staan tevens de wettelijke richtlijnen, waarin de minimum eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de opvang. Zodra het GGD inspectie rapport voor de exploitatie gereed is, kun je deze hieronder downloaden.

Voor je een beslissing neemt, wil je natuurlijk weten wat kinderopvang bij ons kost.

Je kunt bij Amfiera kiezen uit verschillende opvangpakketten. Staat jouw pakket er niet tussen, neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Scroll naar boven