Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Amfiera heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. We willen graag dat jij  tevreden bent over onze dienstverlening. Daar zetten we ons elke dag voor in. Heb jij ondanks toch een opmerking, een verzoek, of juist een meningsverschil met een medewerker of gastouder of een klacht? De eerste stap is dat je dit bespreekt met de medewerker/gastouder om wie het gaat, of met onze vestigingsmanager. Je kunt ook de houder vragen om te bemiddelen.
Klachtenreglement
Klachtenloket kinderopvang
Klachtenreglement
Amfiera is al twee jaar op rij klachtvrij.
Kom je er niet uit in een gesprek? Of wil je direct een klacht indienen? Of heb je juist een suggestie of een verzoek die jij wil doorgeven? Dat kan via ons contactformulier.
We raden jou tevens aan om het Klachtenreglement van Amfiera te bekijken.
Klachtenloket kinderopvang

Het kan onverhoopt gebeuren dat jij niet tevreden bent over de klachtenafhandeling en behoefte hebt aan onafhankelijke en deskundige informatie en advies. Hiervoor kun je terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Zij zijn verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en verwijzen jou, wanneer dat nodig is, ook aan hen door. In sommige gevallen kun je een klacht direct aan de Geschillencommissie voorleggen. Meer informatie over het Klachtenloket Kinderopvang vind je op de website www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Klachtenreglement al gelezen>?
Opmerking/klachten formulier