Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Amfiera heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. We willen graag dat jij  tevreden bent over onze dienstverlening. Daar zetten we ons elke dag voor in. Heb jij ondanks toch een opmerking, een verzoek, of juist een meningsverschil met een medewerker of gastouder of een klacht? De eerste stap is dat je dit bespreekt met de medewerker/gastouder om wie het gaat, of met onze vestigingsmanager. Je kunt ook de houder vragen om te bemiddelen.