Wij staan voor kwaliteit

De opvang bij Amfiera is veilig en betrouwbaar. De opvang dichtbij huis waar je samen kunt opgroeien naar de beste versie van jezelf. Bekijk hier onder voor de protocollen en andere belangrijke documenten bij Amfiera kinderopvang.

Protocollen en richtlijnen

Wijzigen/opzeggen

Kwaliteitseisen

Om de kwaliteit van kinderopvang te waarborgen gelden er hoge kwaliteitseisen. Bij Amfiera werken wij allemaal volgens protocollen en zien wij er op toe dat de eisen worden nageleefd. De eisen zijn onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De GGD controleert als onafhankelijkorgaan of onze organisatie voldoen aan de wettelijke eisen en normen. Het kwaliteitsoordeel is onafhankelijk, openbaar en voor iedereen ter inzage.

Ondersteuning

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Om de kwaliteit te waarborgen leggen we onze visie, uitgangspunten en werkafspraken vast in protocollen en richtlijnen. Tevens volgen onze medewerkers erkende scholing en bieden wij onze gastouders digitale bijscholing in de vorm van E-learning. Onze medewerkers en gastouders kunnen bovendien ondersteuning krijgen van ons ZAT (zorg advies team). Binnen Amfiera is tevens een vertrouwenspersoon aanwezig.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Amfiera staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hierin staan alle kindercentra en gastouders die zijn goedgekeurd door de gemeente en de GGD. Je kunt het LRK digitaal inzien en het inspectierapport controleren. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kindercentra en gastouders die zijn goedgekeurd door de gemeente en de GGD. Je kunt daarom alleen kinderopvangtoeslag krijgen als jouw kind(eren) naar een kindercentrum of gastouder(bureau) gaat die in het register staan ingeschreven.

Personenregister kinderopvang

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich registreren in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dit kan alleen met een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

 

Registreren in 2 stappen

  1. De inschrijfplichtige moet zich inschrijven met een geldige VOG. Dit doet de inschrijfplichtige zelf.
  2. De kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau koppelt de ingeschrevene aan de organisatie.
De houder van de kinderopvang moet ervoor zorgen dat die mensen die inschrijfplichtig zijn, zijn ingeschreven en gekoppeld. Als dit niet op tijd gebeurt, kan de gemeente de houder een boete geven.

 

Wie moeten zich inschrijven?

  • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
  • vaste en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
  • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen

Scroll naar boven