Wij staan voor kwaliteit

De opvang bij Amfiera is veilig en betrouwbaar. Wij werken volgens een helder pedagogisch beleid en streven naar kinderopvang van de hoogste kwaliteit. Het is namelijk de plek waar je kind zich veilig moet kunnen voelen en met nieuwe vriendjes op avontuur gaat.

Om de kwaliteit van kinderopvang te waarborgen gelden er hoge kwaliteitseisen. Bij Amfiera werken wij allemaal volgens protocollen en zien wij er op toe dat de eisen worden nageleefd. De eisen zijn onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De GGD controleert als onafhankelijkorgaan of onze organisatie voldoen aan de wettelijke eisen en normen. Het kwaliteitsoordeel is onafhankelijk, openbaar en voor iedereen ter inzage.

Ondersteuning in de opvang

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Om de kwaliteit te waarborgen leggen we onze visie, uitgangspunten en werkafspraken vast in protocollen en richtlijnen. Tevens volgen onze medewerkers erkende scholing en bieden wij onze gastouders digitale bijscholing in de vorm van E-learning. Onze medewerkers en gastouders kunnen bovendien ondersteuning krijgen van ons ZAT-team (zorg advies team); waaronder onze de pedagogisch coach en vertrouwenspersoon.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Amfiera staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Hierin staan alle kindercentra en gastouders die zijn goedgekeurd
door de gemeente en de GGD. Je kunt het LRK digitaal inzien en het inspectierapport controleren.

Klik hier om het LRK in te zien

Alleen kinderopvangtoeslag bij kindercentrum of gastouder die geregisterd staat in het LRK

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kindercentra en gastouders die zijn goedgekeurd door de gemeente en de GGD. Je kunt daarom alleen kinderopvangtoeslag krijgen als jouw kind(eren) naar een kindercentrum of gastouder(bureau) gaat die in het register staan ingeschreven.

Personenregister kinderopvang

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich registreren in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dit kan alleen met een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Registreren in 2 stappen

  1. De inschrijfplichtige moet zich inschrijven met een geldige VOG. Dit doet de inschrijfplichtige zelf.
  2. De kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau koppelt de ingeschrevene aan de organisatie.

De houder van de kinderopvang moet ervoor zorgen dat die mensen die inschrijfplichtig zijn, zijn ingeschreven en gekoppeld. Als dit niet op tijd gebeurt, kan de gemeente de houder een boete geven.

Wie moeten zich inschrijven?

  • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
  • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
  • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Hoe schrijf ik mijzelf in?

Klik dan op het filmpje hieronder: