Word jij ook lid van de oudercommissie?

Wij zijn per direct op zoek naar leden voor onze gezellige oudercommissie voor onze locaties in Geesbrug, Nieuweroord en Dalerpeel en voor gastouderbureau Amfiera.

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang locatie of gastouderopvang.
Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie. Een oudercommissie van een gastouderbureau vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen die bij de aangesloten gastouders worden opgevangen.

Waarom een oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. Dankzij het adviesrecht van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus (indirect) invloed op diverse aspecten van de opvang.

Wat doet een oudercommissie?

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.
Onze oudercommissie vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Deze data worden vastgelegd in de agenda. Het zijn altijd leuke en gezellige bijeenkomsten die doorgaans een uurtje in beslag nemen. Tijdens deze bijeenkomsten staan verschillende punten op de agenda, bijvoorbeeld: Tevredenheid, Pedagogisch beleid en Veiligheid en gezondheid.