Vraag, suggestie,
klacht of compliment?

Bij Amfiera staat kwaliteit van zorg voorop. Dat betekent dat we graag van je terug horen hoe je onze zorg op de kinderopvang ervaart. Aandacht voor jouw klachten, complimenten en suggesties is voor ons vanzelfsprekend.

Mondeling bespreken

Bespreken met de betrokken persoon of met onze manager
Meer lezen? Klachtenregeling Amfiera

Online een reactie indienen:

Reageer middels onze email

Regstratie

Om je reactie zorgvuldig te kunnen afhandelen, vragen wij je naam, relatie tot Amfiera en jouw email/telefoonnummer  in te vullen. Verder is het heel belangrijk dat je duidelijk aangeeft op welke locatie en/of persoon de reactie van toepassing is.

In alle gevallen zorgen de betrokken medewerkers ervoor dat jouw klacht of suggestie genoteerd en behandeld wordt. Als je een email hebt gestuurd ontvang je altijd een ontvangstbevestiging. Als je dat op prijs stelt, ontvang je naderhand ook persoonlijk bericht over de afhandeling van reactie.

(085) 2007-125